Mikko Hietaharju


Avajaiset lauantaina 5.10. klo 13–15

Mikko Hietaharju
KAHDEN KUVAN VÄLISSÄ
5.–27.10.2019

Mikko Hietaharju on jyväskyläläinen valokuvaaja, tietokirjailija ja kuvittaja. Hän on kirjoittanut esseekirjoja, tietokirjoja sekä runokirjoja. Valokuvataiteen ohella hän on viime vuosina keskittynyt piirtämiseen.

Höyry-Galleriassa on nyt hänen kolmas, piirroksiin keskittyvä näyttelynsä. Kaikki teokset ovat valmistuneet vuonna 2019. Näyttelyn nimi viittaa sekä tekijään, että teoksiin.

Hietaharju käyttää osissa piirustuksia valokuvia sulattaen piirrosjäljen ja valokuvan yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Näyttelyn nimi viittaa myös valmistustekniikkaan: hän valokuvaa piirustukset, käyttää niihin kuvankäsittelyohjelmia ja tulostaa valmiit teokset pigmenttimusteilla.

Myös mielikuvien tasolla teokset liikkuvat kahden kuvan välillä.
Toisaalta ne voivat viitata todellisuuden konkreettisiin asioihin, toisaalta teoksissa fiktiivinen, jopa sadunomainen painotus saa etusijan. Huumoriakin teoksista voi löytää. Ilo ja surumielisyys kulkevat käsikkäin. Aiheet vaihtelevat lasten kuvista eläinhahmoihin, japanilaisesta kulttuurista myyttisiin mielenmaisemiin.


Marjo Hallila

Marjo Hallila
GRAAFISET OBJEKTIT
7.-29.9.2019

Marjo Hallilan näyttely Graafiset objektit avautuu Höyry-galleriassa lauantaina 7.9.2019. Vuosi sitten galleriassa oli esillä Hallilan maalauksia. Uusi näyttely poikkeaa täysin vuoden takaisesta ja ylipäätään siitä tuotannosta, jota taiteilija on kuluneen vuoden aikana esitellyt muissa näyttelyissään Suomessa.

Höyry-galleriassa 7.–.29.9. esillä oleva Graafiset objektit -näyttelykokonaisuus on osa kokeellista työskentelyprosessia ja pohjautuu Intersections-hankkeeseen, joka on alun perin toteutettu vuonna 2017. Tavoitteena on ollut purkaa ja uudelleen rakentaa kaksiulotteista grafiikkaa kolmiulotteiseen muotoon hyödyntämällä erilaisia graafisia elementtejä.

Prosessin aikana Marjo Hallila on tutkinut ja testannut erilaisia materiaaleja ja muotoja suhteessa tilaan. Työllään hän kommentoi abstraktin taidegrafiikan käsitettä ja pyrkii laajentamaan nykytaidegrafiikan aluetta ja käsityksiä siitä. Päämääränä ei ole ollut konkreettisten grafiikan vedosten tekeminen vaan haastaa, koetella ja kehittää grafiikan ideaa, sen tuottamisprosessia sekä katsomisen ja kokemisen erilaisia tapoja.

Hallilan graafiset objektit ovat yksinkertaisia, abstrakteja elementtejä, joista on mahdollista luoda aina uudestaan erilaisia variaatioita ja tulkintoja. Kokonaisuus rikkoo perinteisiä grafiikan tekemisen, esittämisen ja vastaanottamisen konventioita, vaikka rakentuu nimenomaan mitä perinteisimmistä grafiikan elementeistä ja tekniikoista.

Hallilan työskentelyä tukee Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto ja näyttelyä on tukenut Visuaalisen kulttuurin edistämissäätiö VISEK.

www.marjohallila.com
www.instagram.com/marjohallila/