Marjo Hallila

Marjo Hallila
GRAAFISET OBJEKTIT
7.-29.9.2019

Marjo Hallilan näyttely Graafiset objektit avautuu Höyry-galleriassa lauantaina 7.9.2019. Vuosi sitten galleriassa oli esillä Hallilan maalauksia. Uusi näyttely poikkeaa täysin vuoden takaisesta ja ylipäätään siitä tuotannosta, jota taiteilija on kuluneen vuoden aikana esitellyt muissa näyttelyissään Suomessa.

Höyry-galleriassa 7.–.29.9. esillä oleva Graafiset objektit -näyttelykokonaisuus on osa kokeellista työskentelyprosessia ja pohjautuu Intersections-hankkeeseen, joka on alun perin toteutettu vuonna 2017. Tavoitteena on ollut purkaa ja uudelleen rakentaa kaksiulotteista grafiikkaa kolmiulotteiseen muotoon hyödyntämällä erilaisia graafisia elementtejä.

Prosessin aikana Marjo Hallila on tutkinut ja testannut erilaisia materiaaleja ja muotoja suhteessa tilaan. Työllään hän kommentoi abstraktin taidegrafiikan käsitettä ja pyrkii laajentamaan nykytaidegrafiikan aluetta ja käsityksiä siitä. Päämääränä ei ole ollut konkreettisten grafiikan vedosten tekeminen vaan haastaa, koetella ja kehittää grafiikan ideaa, sen tuottamisprosessia sekä katsomisen ja kokemisen erilaisia tapoja.

Hallilan graafiset objektit ovat yksinkertaisia, abstrakteja elementtejä, joista on mahdollista luoda aina uudestaan erilaisia variaatioita ja tulkintoja. Kokonaisuus rikkoo perinteisiä grafiikan tekemisen, esittämisen ja vastaanottamisen konventioita, vaikka rakentuu nimenomaan mitä perinteisimmistä grafiikan elementeistä ja tekniikoista.

Hallilan työskentelyä tukee Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto ja näyttelyä on tukenut Visuaalisen kulttuurin edistämissäätiö VISEK.

www.marjohallila.com
www.instagram.com/marjohallila/

Kommentoi

Vastaa